top of page

#GivingTuesday יום הנתינה הבינלאומי

קרן טליה,לזכר טליה היימן, תומכת בתלמידי בית ספר ממשפחות מעוטות יכולת הסובלים מליקויי. קרן טליה מממנת אבחונים ומסייעת הוראה .בקבוצות קטנות

 1600 ילדים כאלה מומנו על ידי קרן טליה שהשיגו את הכלים החינוכיים הדרושים להם כדי להצליח, למרות ההכנסה הנמוכה של משפחותיהם.

""תודה . . . פתחתם צוהרי להמשך עתידנו . . . נותנים לנו כוחות המון . . . פתאום אנחנו מרגישים בטוחות, מצליחות, משקיעות, ולומדות

תרום  להתנדב    עכשיו

bottom of page