top of page
Group3June2019.jpg
2attablebacksKS032019.jpg
GG2boysfold18 (2).jpg
Yeadim2017.jpg
Hugs.jpg
TYTable0119_edited.jpg
ThankyouS062019.jpg
LagBomercraftCTBlur18.jpg

שנת הלימודים (תשפ"ג)  2022-2023

 

פרויקטים שוטפים בישראל

בתי ספר יסודיים

קרן טליה מתמקדת בימים אלה בעזרה דרך הוראה מתקנת לקבוצות קטנות בשנים הראשונות של הלימודים. זה מאפשר לילדים שיש להם קשיים לימודיים ספציפיים ללמוד כלים כדי שיוכלו להיות מעורבים

ויצליחו בלימודיהם.

 

גבעת גונן, ירושלים – לימודי הוראה מתקנת באנגלית

(מאז 2016-17)

ז'בוטינסקי, בית שמש – הוראה מתקנת לכיתה ב' (זו השנה השלישית בביה"ס)

שירת הים, קרית ים – עבודה קבוצתית בהוראה מתקנת (מאז 2021)

חדש

מתנ"ס נרה דוד, חיפה – הוראה מתקנת בקריאה לילדי כיתות ב, וג, אחרי שעות הלימודים במרכז הקהילתי.

כפר הנוער הדתי, כפר חסידים – קורס באיסטרטגיות למידה (על פי שיטת העשרה אינסטרומנטלית של פוירשטיין) לקבוצות קטנות של תלמידי כיתה י', לזכרו של ברי גרינסון ז"ל.

 

חטיבות ביניים ותיכוניים

מדיניות חדשה

לבתי הספר יש אפשרות לשלוח בקשות להערכה עבור תלמידים שיש להם פערים לימודיים או הפרעות קשב. זה מחליף את המדיניות הקודמת של מספר מוגבל של הערכות מכל בי"ס.

לאחרונה קיבלנו בקשות להערכות חדשות עבור תלמידים מבתי הספר הבאים:

יעדים, כפר ביאליק – (שם אנחנו פעילים מאז 2011-12)

נירים, בוסתן הגליל – (פעילות מאז 2013-14)

כפר הנוער הדתי, כפר חסידים – (פעילות מאז 2014-15)

תיכון לוינסון, קרית ים – (פעילות מאז 2020-21)

בכל שנה אנחנו מעניקים הערכות אינדיבידואליות על סמך מילוי טופס בקשה מוסדר. בטופס עו"סים מביאים הוכחה לצורך בהערכה.

כפר הנוער הדתי, כפר חסידים- אבחונים דידקטיים

ופסיכו-דידקטיים מעז 2014-15

-  תיכון דתי מקיף לוינסון- קריית ים

אבחונים פסיכו-דידקטיים מעז

2020-21

פרויקטים שוטפים באנגליה

מועדון תקוה, מנצ'סטר – קבוצות ילדים אוטיסטים ועל הספקטרום של הפרעות קשב מקבלים עזרה לאחר שעות הלימודים (מאז 2011).

בי"ס בית שוידלר, לונדון – תרפיה באומנות אינדיבידואלית לילדים עם קשיים לימודיים ספציפיים (מאז 2018).

 

 

 

  

 

עזרו לנו לעזור לילדים

bottom of page