עזרו לנו לעזור לילדים

מכתב להורים  - טליה היימן 2005-1983