2020

יולי  שפע של אתגרים

יוני  שנת הלימודים מסתיימת בחטף

אפריל  פעילות במהלך משבר הקורונה

פברואר פרויקט ים המלך

ינואר  בבתי ספר יסודים

לחתמה על הידיעון

עזרו לנו לעזור לילדים