2020

                

                            מבט חטוף על החודש שחלף   דצמבר 

נובמבר נמשיך בבית הספר נירים ואולפה סגולה

 !!אוקטובר  סגר

יולי  שפע של אתגרים

יוני  שנת הלימודים מסתיימת בחטף

אפריל  פעילות במהלך משבר הקורונה

פברואר פרויקט ים המלך

ינואר  בבתי ספר יסודים

להירשם על הידיעון

עזרו לנו לעזור לילדים