top of page

מה עושים מתנדבי קרן טליה?

כל העבודה ב"קרן טליה" נעשית בהתנדבות. המתנדבים מבצעים מטלות שונות בארגון.

  • המתנדבים נחוצים לנו. הם יכולים לעבוד כיחידים או בזוגות, המבקרים בבתי הספר, בדרך כלל, פעמיים או שלוש פעמים בשנה. הם מעדכנים את בית הספר בציפיות הוועדה ומעדכנים את הוועדה בצרכי בית הספר, דבר המאפשר הפעלה חלקה של המיזמים. הם מבקרים בבתי הספר יחד עם הוועדה פעם בשנה.

  • בתיכונים הם מסייעים לצוות למלא את טופסי הבקשה לאבחון, מתעניינים בהתקדמותו של כל תלמיד ותלמיד הנעזר על ידי העמותה ומשתתפים בטכסי סיום. 

  • בבתי ספר יסודיים, הם מבקרים בכיתות ומשוחחים עם המורים על התקדמות התלמידים.

  • אנו זקוקים למתנדבים כל ימות השנה.

 

  • בנוסף, אנו זקוקים למתנדבים להכנת משתתפים לקראת

השתתפותם במרתון ירושלים השנתי ובמהלכו ובכל עת שמתוכנן אירוע גיוס כספים.

מי הם מתנדבי מרתון ירושלים שלנו?

1. קבוצת מתנדבים המארגנת כל פרט לפני האירוע, לרבות איסוף ושליחת ערכות לפי הצורך.

2. אנשים שמסוגלים להגיע למקום מוקדם מאוד באותו בוקר כדי לעזור בהקמת האתר. מאוחר יותר הם מאיישים את הדוכן, מחלקים ערכות לרצים לפני המרוצים ומארגנים קבוצות לצילומים שיוכלו לשמש לפרסום עתידי.

תמיד דרושים מתנדבים חדשים וברוכים הבאים.

עזרו לנו לעזור לילדים

bottom of page