top of page
Jab523-1 (3).jpeg

ראש השנה התשפ"ד

סיוע שלך = הצלחה שלהם

הילדים שלנו זקוקים לעזרתכם

עזרו לשנות את חיי הילדים

ראש השנה מתקרב, וקרן טליה שוב נערכת להמשך הסיוע לילדי העמותה. העמותה מחויבת לגיוס כספים עבור ילדים עם ליקויי למידה ספציפיים שמשפחותיהם אינן מסוגלות לסייע להם.


לא נוכל לעשות זאת ללא עזרתכם.

כל שקל שאנו מגייסים יכול להביא שינוי אמיתי לחיי הילדים הללו. מתנדבי קרן טליה בטוחים שפנייתנו בראש השנה הזה תניב הצלחה כבירה. אנו מצפים בהתלהבות להשפעה החיובית שתהיה לתרומותיכם על הילדים שלנו.

Holding Money

תרמו עכשיו

פנייתנו בראש השנה הזה, נועדה לגייס כספים לצורך הוראה מתקנת עבור ילדים עם ליקויי למידה ספציפיים ממשפחות מעוטות יכולת.
היעד שלנו הוא 50,000 ₪ - עזרו לנו להגיע אליו
כספי התרומות מועברים ישירות לתוכניות בבתי ספר בכל רחבי הארץ.

לילדים המשתתפים בתוכניות שלנו אין משפחות שיכולות לעזור להם – אבל אתם יכולים. בתרומתכם לתוכניות אלו, אתם מביאים שינוי לחייהם ונותנים להם סיכוי לעתיד טוב יותר.
בואו להיות שותפינו בעשייה.

Anchor 1

מוזמנים לצפות בוידאו של ראש השנה 

אני רוצה להישאר בקשר.
רישמו אותי לידיעון של קרן טליה!

  • Facebook
  • Youtube

צרו קשר 

תודה שנרשמתם

bottom of page