יום הזיכרון לטליה ז"ל (כ"ח באדר) השנה זה ביום חמישי ה15 במרץ.

עלה לקברה בבית העלמין החדש חיפה, "תל רגב", חלקה ג', בשעה 16.30 ביום רביעי 14מרץ.

חדשות וסוף שנת המסים בעלון דצמבר

שנוי לטובה בעלון נובמבר

מידעונים תקופתיים

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

 2011

 

2010

 

 

ידעונים באנגלית (כולל מהשנים 2008-9)

שם אימייל
אנא מלא את כל השדות
כתובת דואייל לא חוקית
נשלח בהצלחה.